Боделшвинг гимназийн Монгол, Германы сурагчид говь, хангайн нутгаар 2224 км аяллаа

Гёте сургууль, Боделшвинг гимназийн Монгол, Герман сурагчид, эцэг эхийнхээ хамтаар говь, хангайн нутгаар 2224 километр аяллаа. Монгол орны үзэсгэлэнт байгаль, түүхэн дурсгалт газруудаар аяласан тэдний аялал амжилттай өндөрлөж, бүгд сэтгэл хангалуун байлаа.