Гёте сургуулийн жилийн төлөвлөгөө

Гёте бүрэн дунд сургуулийн жилийн календарчилсан төлөвлөгөө бэлэн боллоо. Эцэг эх, асран хамгаалагч та бүхэн үзэж танилцана уу.